شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ من از گريه ي تو،چه ناراحتم به اين بيقراري،نده عادتم براي دوتامون،چه دلواپسم به جون دوتامون،به جونت قسم يه روزي به دستاي تو مي رسم بيا رازِ اين قصه رُ باز کن دلم تنگه بازم،برام ناز کن نمي دوني اصلا، چقد بيقرارم آخه تو قفس حال خوبي ندارم مي ترسم يه روزي تو رُ جا بذارم هنوزم زمينگير اين بازي ام نگام کن به ناز نگات راضي ام کسي قد تو با دلم تا نکرد تموم بديهامُ حاشا نکرد به جز تو کسي عشقُ معنا نکرد
mp3 player شوکر
شايا تجلي
رتبه 0
0 برگزیده
511 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شايا تجلي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top